• 1

Editie september 2023

Met veel genoegen kunnen we melden dat de editie van 2023 van de Tribal Jewelry & Textiles Fair zal worden gehouden in het weekeinde van 23 en 24 September a.s. Onderstaand vind U alvast de mooie flyer voor deze beurs.

Verdere mededelingen zullen de komende maanden op deze plaats worden gepresenteerd.

Inmiddels is de titel bekend van de  lezingen tijdens de beurs:

17de-eeuwse productieafval en kralen uit Amsterdamse glashuizen.  Lezingen om 15.00 uur.

Ook dit jaar zal op zaterdagmiddag 23 en zondagmiddag 24 September kralenverzamelaar Hans van der Storm een presentatie verzorgen in De Duif. Tijdens deze lezing zal hij materiaal laten zien, dat in de Amsterdamse bodem is gevonden op locaties waar in de 17de eeuw glashuizen actief waren. Naast drinkgerei werden daar kralen gemaakt voor export overzee naar Amerika, Azië en Afrika.

Een vitrine met een kleine selectie van half-fabrikaten en kralen, opgegraven aan de Groenburgwal bij het glashuis Soop, zal gedurende de twee dagen in de kerk te zien zijn. Hans zal ook verschillende, in eigen beheer gemaakte boekjes met als onderwerp kralen, tegen kostprijs aanbieden. De aanvang en plaats van de lezingen zullen tijdens de fair aangekondigd worden.

Op zaterdag zal de archeologe Sigrid van Roode een lezing houden onder de titel "Zilver van de bezetenen".  Lezing om 11.30 uur.

In veel delen van de wereld kunnen mensen bezeten raken door een geest. In Egypte wordt er in zo'n geval een speciale ceremonie georganiseerd; de zar-ceremonie. Tot ongeveer 1980 werden daar zilveren sieraden bij gebruikt. maar wat deed je daar nou eigenlijk mee? Welk doel dienden ze, waar herken je ze aan en wat kunnen ze ons vertellen over de vrouwen, die ze droegen? Sigrid van Roode is bijna klaar met haar promotie-onderzoek naar deze sieraden en geeft u in deze lezing een inkijkje in de wereld van bezetenheid, huishoudboekjes en politiek in de vroege 20ste eeuw.

Op zondag zal de archeologe Jolanda Bos een lezing houden onder de titel "Kralenwerk";   Lezing om 11.30 uur.

Hoe lang wordt kralenwerk al gebruikt in voorwerpen uit verschillende landen?, welke verschillende technieken zijn er om iets dergelijks te maken, hoe kun je kralenwerk bestuderen en wat kan het je opleveren?. Dit aan de hand van eigen onderzoek naar de schoenen en kleding uit het graf van Toetanchamon.

Graag geven we op deze plaats ook bekendheid aan onze partner " Tribal Art Fair"; de grote Etnografische beurs, die op 27-29 october wordt gehouden in dezelfde locatie als de Tribal jewelry & Textiles Fair; de kerk De Duif aan de Prinsengracht 756 te Amsterdam.

Voor verdere informatie; www.gallery-lemaire.com

Editie September 2022:

PRESENTATIE ZIJDEROUTE.

Gedurende de twee dagen van de beurs zullen medewerkers van het tijdschrift Métier presentaties en lezingen houden op de bovengalerijen van onze locatie De Duif. Voor een overzicht van de lezingen zie onder;

PRESENTATIE GHANESE POEDERGLASKRALEN.

Gerurende de twee dagen van de beurs zal er in de middag een lezing worden gegeven door de kralen-verzamelaar Hans van der Storm. Het onderwerp zal zijn :     " Een ouder type poederglas kralen. Ashanti en Grobo kralen gemaakt in Ghana"

 Hans van der Storm zegt daarover; "In de laatste paar honderd jaar is, vooral in Ghana, geëxpirimenteerd met verschillende technieken om een verscheidenheid van dit soort poederglas kralen te maken, Men gebruikte verschillende kleuren fijngemalen glas, afkomstig van Europees glaswerk. Ikzelf wil jullie daar graag wat meer over vertellen en ik heb een kleine tentoonstelling ingericht met de door hem verzamelde kralen uit de eerste helft van de 19de eeuw."

Deze tentoonstelling zal zijn te bezichtigen in de grote hal van de kerk.

Over de afgelopen EDITIE 2021:

Op de rechterbovengalerij zullen de medewerkers van het tijdschrift Métier een presentatie//expositie houden met als thema Sluiers en Kohlpotten. Deze verschillende lezingen zullen in de vorm van een "silent disco" worden geboden, waarbij de aanwezigen koptelefoons zullen dragen. Op beide beursdagen zullen deze twee lezingen in de middag worden gehouden. Flyers over deze lezingen zullen u nog worden aangeboden.

Op de linkerbovengalerij van De Duif zal er een doorlopende foto-presentatie zijn van de fotograaf Benno Neeleman, met een selectie uit zijn werk. We zijn blij dat we van deze Nijmeegse fotograaf hier een mooi overzicht van zijn bijzondere foto's kunnen presenteren. Info; www.bennoneeleman.com

Editie 2019:

ZATERDAG 28 September

12.00 uur Jolanda Bos, KOHL CONTAINERS

Jolanda Bos geeft een lezing over haar nieuwe boek: “Paint it, Black, a biography of kohl containers.”

Mensen decoreren al duizenden jaren en over de hele wereld hun lichaam. Van al deze mogelijke technieken is het versieren van het gezicht en de ogen in alle culturen veelvoorkomend. Voor het versieren van de ogen wordt - door zowel mannen als vrouwen - vaak kohl gebruikt, een zwarte poederachtige stof in diverse samenstellingen. Kohl wordt veelal als een donkere omtrek rond de ogen aangebracht. Maar kohl werd niet alleen als versiering aangebracht, het werd ook gebruikt om het kwaad te weren of om rituele feesten te begeleiden. Vanwege de belangrijke rol die dit materiaal heeft gespeeld, werd het door de geschiedenis heen opgeslagen in speciaal daarvoor gemaakte containers. 'Paint it, Black' behandelt de opmerkelijke geschiedenis van kohlcontainers vanaf de vroege bronstijd tot in het heden. Jolanda beschrijft de kohlcontainers uit het oude Egypte, uit Perzië, uit de vroege islamitische cultuur en de hedendaagse culturen van Noord-Afrika en West-Azië. Het boek bevat daarnaast een catalogus van de unieke verzameling kohlcontainers in de Wearable Heritage-collectie.

13.30 uur Hans van der Storm, SECOND LIFE BEADS

Een korte introductie van de expositie die in De Duif wordt gehouden.

Op de bovengalerij in de Duif wordt, net als vorig jaar tijdens de TJ&T Fair, een bescheiden expositie ingericht. Het onderwerp is deze keer 'Second Life Beads'.

Soms – en zeker in Afrika - worden beschadigde kralen niet weggegooid, maar zo bewerkt dat ze opnieuw gedragen kunnen worden. Een aantal manieren van bewerken wordt op 28 en 29 september 2019 getoond aan de hand van door Hans van der Storm verzamelde kralen.

14.30 uur Sigrid van Roode, Researcher traditional jewellery from the Arab world

ZILVER EN GEESTEN

Soms kan het zo tegenzitten in het leven, dat men in Egypte gelooft dat al die pech veroorzaakt wordt omdat je door een geest bezeten bent. Om wat aan die toestand te doen, wordt een ritueel uitgevoerd dat zār heet. In de zār wordt aan de wensen van de geest tegemoet gekomen, zodat deze ophoudt je lastig te vallen. Bij het ritueel speelden zilveren sieraden een belangrijke rol. Deze sieraden worden nu niet meer gebruikt, maar wel graag verzameld door collectioneurs, en ze maken deel uit van etnografische museumcollecties. Vooral de zilveren hangers met afbeeldingen van geesten zijn erg geliefd en bekend, maar er zijn nog veel meer sieraden die in de zār werden gebruikt. En als je echt goed kijkt, zie je zelfs iets terug van de Egyptische maatschappij van ruwweg een halve tot een hele eeuw geleden. Door deze sieraden te bestuderen, leren we meer over hoe vrouwen de wereld om zich heen beleefden. Sigrid van Roode vertelt over haar onderzoek naar deze bijzondere sieraden en laat u zien hoe sieraden de wereld achter de voorwerpen kunnen ontsluiten.

ZONDAG 29 September

12.00 uur Boukje Mulder, INTRODUCTIE VAN HET MAGAZINE MÉTIER

Métier is een op originele wijze vormgegeven tijdschrift met kwaliteitsartikelen en prachtige foto’s dat zich richt op kunst, design, ambacht, materiaal en techniek. Het uitgangspunt is een historische of een hedendaagse invalshoek, meestal is het een combinatie van beide. Daarnaast behandelt het interessante raakvlakken tussen de verschillende disciplines. De balans tussen uiteenlopende culturen en hun uitingen wordt gewaarborgd door een zorgvuldige samenwerking met internationale auteurs en wetenschappers. Métier verschijnt vier keer per jaar in gedrukte vorm en heeft een omvang van 84 pagina's.

12.20 uur, na Boukje Mulder: Sigrid van Roode, Métier

Sigrid van Roode laat de veelzijdigheid van Métier zien aan de hand van een aantal onderwerpen die de bezoekers van de beurs zeker zullen interesseren.

13.30 uur Hans van der Storm, SECOND LIFE BEADS

het programma van zaterdag 13.30 van Hans van der Storm wordt op zondag herhaald

14.30 uur Nora Veerman

WAXPRINTSTOFFEN: DE VERBEELDING VAN AFRIKA

De laatste jaren brengen steeds meer westerse modemerken, zoals het Franse couturehuis Dior en het Nederlandse Afriek, kleding op de markt gemaakt van kleurrijke waxprintstoffen. Waxprint, in Afrika ook wel bekend als le wax, pagne of kitenge, geldt in de westerse wereld als een symbool voor het Afrikaanse continent en de Afrikaanse kledingcultuur. Maar hoe Afrikaans is dit materiaal eigenlijk? In deze lezing vertelt Nora Veerman (MA Fashion Studies, Universiteit van Stockholm) over de geschiedenis van waxprintstoffen en toont aan hoe deze onlosmakelijk zijn verbonden met lokale trots en tradities evenals de globalisering van cultuur en economie. Daarnaast bespreekt ze de effecten van de wereldwijde verspreiding van waxprintstoffen op de westerse beeldvorming van Afrika.

There are no images in the gallery.