• 1

The Tribal Jewelry & Textiles Fair 2021 op 25 en 26 september op de Prinsengracht 756 te Amsterdam.

De volgende editie van de Tribal Jewelry & Textiles Fair is op 25 en 26 September 2021. Wij zijn blij weer een prachtige nieuwe editie te mogen organiseren en hopen u dit jaar weer te mogen begroeten!

Nadere informatie over de lijst van deelnemers en het dagprogramma volgen zo spoedig mogelijk. Inmiddels zijn er nieuwe aanvullingen geplaatst (d.d. 11-9-21); zie de exposantenlijst en info over perifere evenementen.

BELANGRIJK: Naar aanleiding van de rede van premier Rutte van 14 sept. j.l. zullen we genoodzaakt zijn om de volgende maatregelen te treffen, voor het goed en veilig verlopen van de Beurs.

Toegang tot de Beurs zal alleen mogelijk zijn met èèn van de volgende documenten;

Een geldig Vaccinatiebewijs van een volledige coronavaccinatie.

Een Herstelbewijs, jonger dan 6 maanden oud.

Een Testbewijs van een negatieve testuitslag van minder dan 24 uur voo de Beurs.

Voor hen, die geen mogelijkheid hebben om bovenstaand bewijs te produceren, zal een Geel vaccinatieboekje met de twee vaccinaties èn een geldig legitimatiebewijs mogelijk zijn.

Over ons

Tine Withagen was vanaf 1999 de initiatiefnemer en organisator van de Amsterdam Traditional Jewelry & Textiles Fair (ATJTF), die ieder jaar op de laatste zondag van september werd gehouden in kerk “de Duif”, Prinsengracht 756, Amsterdam. In de beginjaren lag de nadruk veel op "costume jewelry" en bijzondere vormen van textiel uit Nederland. Het aandeel niet-westerse sieraden en textiel was toen nog beperkt. In de jaren erna is het haar gelukt om de beurs geleidelijk tot een monument uit te bouwen voor iedereen die geïnteresseerd is in ‘tribale juwelen en textiel’. Alle kenners en liefhebbers van mooie kralen, juwelen en waardevol oud textiel uit Afrika, Azië en Latijns Amerika vinden jaarlijks hun weg naar de Duif, met name vanwege de inspirerende manier waarop Tine dit jaar in, jaar uit heeft georganiseerd.

Omdat de organisatie veel werk en energie kost, heeft Tine besloten om vanaf de beurs van 2016 het stokje over te geven aan Paul Spijker en Jan Aarnout Boer. Paul Spijker is een bekende naam in deze wereld, hij is ook eigenaar van de galerie Toguna in Amersfoort, waar naast veel traditionele juwelen ook Afrikaanse kunst wordt verkocht. Paul staat al vanaf het begin van de (A)TJTF op de stand en gold, ook toen hij nog niet bij de organisatie betrokken was, als visitekaartje voor de beurs. Jan Aarnout Boer is echtgenoot van Pieternel de Hoogh, die ook al een bekende standhouder van de beurs is. Paul en Jan Aarnout verzorgen dus vanaf medio 2016 de beurs. De editie van 2016 was erg succesvol, zodat besloten is om in 2017 de beurs zelfs tot een tweedaags evenement uit te bouwen.

Uiteindelijk is de organisatie per 2020 volledig in de handen gekomen van Paul Spijker, die het karakter van de beurs als een trefpunt van liefhebbers en aanbieders van niet-westerse tribale sieraden en textiel, extra versterkte. Hiertoe behoren het uitnodigen van specialisten, die over hun werkveld voor het publiek van de beurs bijzondere voordrachten houden. Daarnaast worden soms bijzondere exposities gehouden en zijn er presentaties van organisaties, die verwant zijn aan het karakter van de beurs. Inmiddels is de Tribal Jewelry & Textiles Fair een bekend fenomeen geworden, dat bezoekers uit zowel het binnen- als uit het buitenland trekt.